Partia Zieloni (Polska)

Informacje ogólne:

Nazwa:
Partia Zieloni
Skrót:
Zieloni
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
zielona polityka, feminizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze:
zrównoważony rozwój, państwo opiekuńcze
Kontakt / Adres:
00-539 Warszawa, ul. Piękna 1B/22
Posłowie:
4
Numer EPP:
182
Data Zgłoszenia:
2003-11-26
Data orzeczenia / założenia:
2004-02-23
Osoby zgłaszające:
Magdalena Mosiewicz, Radosław Gawlik, Małgorzata Czaja.
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Historia

Zieloni to ugrupowanie powstałe w 2004 roku, skupiające osoby z różnych środowisk ekologicznych, feministycznych, działających na rzecz praw człowieka i równouprawnienia. Partia aktywnie działa w polityce, propagując decentralizację władzy, rozwijając opiekę medyczną oraz wspierając integrację w Unii Europejskiej. Zieloni współpracują z Europejską Partią Zielonych i działają w Parlamencie Europejskim wraz z Zielonym – Wolnym Sojuszem Europejskim. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 partia uzyskała 0,27% głosów, a w wyborach parlamentarnych w 2005 weszła w koalicję z innymi partiami lewicowymi, jednak nie zdobyła mandatów. W kolejnych latach kontynuowali swoje działania, m.in. w wyborach samorządowych w 2018, jednakże nie uzyskali żadnego mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2019 weszli w skład Koalicji Obywatelskiej, co przyniosło im trzy mandaty poselskie. Zieloni aktywnie uczestniczą również w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Program polityczny:

partia opierająca swoje poglądy na czterech filarach: ekologizmie, sprawiedliwości społecznej, demokracji oddolnej i pacyfizmie. W swoim programie postulują:

  1. Ochronę zasobów ziemi poprzez odchodzenie od paliw kopalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, zastąpienie pojazdów spalinowych pojazdami niespalinowymi, rozwój kolei i ochronę przyrody.
  2. Gospodarkę dobra wspólnego opartą na godności człowieka, solidarności, odpowiedzialności ekologicznej i demokracji.
  3. Równość i solidarność dla każdego człowieka, walkę z dyskryminacją, wsparcie dla potrzebujących i prawa osób LGBT.
  4. Żywność dobrej jakości opartą o zrównoważone rolnictwo, ochronę środowiska i zdrową żywność.
Postulaty Zielonych to m.in. zrównoważony rozwój, prosumencka energetyka odnawialna, równość społeczna, wycofanie wojsk z Afganistanu, polityka miejska oparta na usługach publicznych i wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.