Ruch Narodowy - RN

Informacje ogólne:

Nazwa:
Ruch Narodowy
Skrót:
RN
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm, eurosceptycyzm, narodowa demokracja, nacjonalizm polski, militaryzm
Poglądy gospodarcze:
nacjonalizm gospodarczy, protekcjonizm, ordoliberalizm, liberalizm gospodarczy
Kontakt / Adres:
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 10/12
Posłowie:
5
Numer EPP:
371
Data Zgłoszenia:
2017-03-22
Data orzeczenia / założenia:
2018-02-28
Osoby zgłaszające:
Robert Winnicki, Michał Wawer, Witold Tumanowicz,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Ruch Narodowy został utworzony 11 listopada 2012 po Marszu Niepodległości. Skupia kilka organizacji, w tym Młodzież Wszechpolska i Unia Polityki Realnej. Jego działalność kieruje Rada Decyzyjna. W czerwcu 2013 odbył się I Kongres Ruchu Narodowego w Warszawie, podczas którego reprezentanci ugrupowań podpisali deklarację ideową. W maju 2014 odbył się II Kongres Ruchu Narodowego, podczas którego zaprezentowano postulaty programowe. W 2014 roku Ruch Narodowy startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie odniósł sukcesu. W wyborach uzupełniających do Senatu kandydat Ruchu Narodowego zdobył 6,42% głosów. W wyborach samorządowych również nie uzyskał żadnego mandatu.

Opiera swoje działania na nacjonalizmie i konserwatyzmie narodowym. Wierzy w wartości narodowe i przychylność do Kościoła katolickiego. Hasłem programowym RN jest „Tożsamość-Suwerenność-Wolność”. Partia uważa się za „antysystemową” i chce zbudować państwo narodowo-demokratyczne zastępując demokrację liberalną. Celem Ruchu Narodowego jest zmiana społeczna i „obalenie republiki Okrągłego Stołu”.

Program partii zawiera m.in. likwidację ZUS, połączenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, emeryturę obywatelską, obniżenie podatku do 10%, ochronę suwerenności państwa i tradycyjnych wartości, walkę o prawa rodziny i osób oraz obronę wolności obywateli.