Partia Republikańska - Republikanie

Informacje ogólne:

Nazwa:
Partia Republikańska
Skrót:
Republikanie
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
republikanizm, liberalny konserwatyzm, chrześcijańska demokracja
Poglądy gospodarcze:
wolny rynek
E-mail:
kontakt@republikanie.org.pl
Kontakt / Adres:
00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok.410
Posłowie:
9
Senatorowie:
1
Eurodeputowani:
1
Radni wojewódzcy:
6
Numer EPP:
378
Data Zgłoszenia:
2017-10-04
Data orzeczenia / założenia:
2021-01-07
Osoby zgłaszające:
Monika Baran, Agata Żemetro, Piotr Opaczewski,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Partia Republikańska została zarejestrowana 7 stycznia 2021 przez działaczy stowarzyszenia "Republikanie", którzy byli przeciwni działaniom Partii Republikańskiej tworzonej wówczas przez posłankę Annę Siarkowską. Na przełomie stycznia i lutego 2021 doszło do konfliktu w Porozumieniu, a "Republikanie" opowiedzieli się po stronie Adama Bielana. 20 czerwca 2021 odbył się Zjazd Republikański, na którym ogłoszono, że Porozumienie weszło w skład Partii Republikańskiej, a do partii przystąpili liderzy Stowarzyszenia "Republikanie", środowisko Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, a także pięciu posłów. 7 lipca 2021 do partii dołączył poseł Arkadiusz Czartoryski.

Opowiada się za wartościami takimi jak rodzina, wspólnota narodowa, niepodległe państwo, własność prywatna i demokracja. Popiera programy prorodzinne i aktywizujące młode pokolenie oraz rozwiązania pro-przedsiębiorcze. Dąży do łączenia aktywności oddolnej z polityką państwa, zwiększenia suwerenności energetycznej, aktywizacji obywateli w polityce obronnej, reformy sądownictwa i szkolnictwa. Popiera deregulację zawodów, tradycję niepodległościową I i II RP, współpracę z Polonią, rozwijanie NATO, obecność w UE, współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, priorytet współpracy z USA, współpracę bilateralną z Wielką Brytanią, napływ myśli naukowo-technicznej i kadr naukowych, wsparcie dla Polaków na Wschodzie.