Polskie Stronnictwo Ludowe - PSL

Informacje ogólne:

Nazwa:
Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót:
PSL
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
centryzm, neoagraryzm, chrześcijańska demokracja, liberalny konserwatyzm, demokracja bezpośrednia, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze:
społeczna gospodarka rynkowa, liberalizm gospodarczy, ordoliberalizm
Telefon:
22 654 35 82
E-mail:
biuronkw@psl.org.pl
Kontakt / Adres:
00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A
Posłowie:
28
Senatorowie:
4
Eurodeputowani:
2
Radni wojewódzcy:
65
Numer EPP:
34
Data Zgłoszenia:
1990-08-17
Data orzeczenia / założenia:
1999-04-07
Osoby zgłaszające:
Stefan Żebrowski, Jan Komornicki, Stanisław Jekiełek.
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Nazwa PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku. Bezpośrednim protoplastą tej organizacji było Stronnictwo Ludowe założone w 1895 roku przez niezależnych działaczy chłopskich, lewicowo-ludową inteligencję i środowisko kościelne. W swoim programie PSL głosił potrzebę równouprawnienia narodowego, politycznego i społecznego Polaków oraz potrzebę reformy systemu wyborczego w Austrii. W czasie I wojny światowej doszło do podziału na dwa ugrupowania: PSL "Piast" i PSL Lewicę. W 1931 roku te dwa ugrupowania połączyły się i stworzyły Stronnictwo Ludowe. W czasie II wojny światowej działacze PSL współtworzyli rząd na uchodźstwie, a w kraju zorganizowali oddziały partyzanckie współpracujące z AK. Po wojnie PSL zostało reaktywowane przez Stanisława Mikołajczyka. W latach powojennych PSL było jedną z największych partii w Polsce.

Ostatni prezes ZSL Roman Malinowski, po wyborach parlamentarnych w 1989 roku, dokonał porozumienia z Lech Wałęsą, co pozwoliło na utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego. W 1990 roku, partia PSL "Odrodzenie" i powstałe w 1989 wilanowskie PSL połączyły się tworząc PSL. W początkowym okresie wpływowe stanowiska zajmowali członkowie NSZZ RI "Solidarność". Po wyborach prezydenckich władzę w PSL przejęła grupa młodych działaczy, wywodzących się ze Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1991 roku, na Nadzwyczajnym Kongresie Stronnictwa, został przyjęty statut, program i deklaracja ideowa partii. W pierwszych pełni wolnych wyborach parlamentarnych w 1991 roku, komitet wyborczy PSL "Sojusz Programowy" zdobył 8,67% głosów, co dało 48 mandatów poselskich. PSL na początku nie udzielało poparcia rządowi Jana Olszewskiego, ale po jego powołaniu umiarkowanie go wspierało. W 1992 roku, PSL poparł wniosek wotum nieufności dla rządu. W listopadzie tego samego roku odbył się III Kongres partii.

W wyborach parlamentarnych w 2015 uzyskało 5,13% głosów, co dało im 16 mandatów poselskich (6. wynik) i jeden mandat senatorski. W 2016, PSL współtworzyło koalicję Wolność Równość Demokracja, ale w kolejnych latach straciło kilku swoich członków do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i Porozumienia. W 2018 PSL powołało klub poselski z Unią Europejskich Demokratów, a także uzyskało 3. wynik w wyborach samorządowych, zdobywając 70 mandatów w sejmikach województw, najwięcej stanowisk wójtów i włodarzy, a także zwycięstwa w wyborach na prezydentów miast w Ciechanowie i Elblągu.