Platforma Obywatelska - PO

Informacje ogólne:

Nazwa:
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Skrót:
Platforma Obywatelska RP
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
socjalliberalizm, proeuropeizm, chrześcijańska demokracja, liberalny konserwatyzm
Poglądy gospodarcze:
społeczna gospodarka rynkowa, liberalizm gospodarczy
Telefon:
+48 (22) 459-64-00
E-mail:
biuro@platforma.org
Kontakt / Adres:
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 a
Posłowie:
107
Senatorowie:
40
Eurodeputowani:
13
Radni wojewódzcy:
159
Numer EPP:
131
Data Zgłoszenia:
2001-11-08
Data orzeczenia / założenia:
2003-05-20
Osoby zgłaszające:
Maciej Płażyński Donald Tusk Bronisław Komorowski.
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Platforma Obywatelska założona w 2001 roku przez Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska. Skupia ona osoby o poglądach socjalliberalnych, chrześcijańsko-demokratycznych i liberalno-konserwatywnych. W początkowych latach PO była nastawiona na poglądy liberalne i konserwatywne, ale z czasem przesunęła się w lewo.

Zrzeszająca polityków z różnych nurtów centrowych i centroprawicowych. W skład partii wchodzą dawni działacze antykomunistyczni, Unii Wolności, SKL oraz część działaczy lewicowych. PO jest postrzegana jako partia postsolidarnościowa, nawiązująca do tradycji "Solidarności" sprzed 1989 roku.

Elektorat PO zmieniał się w ciągu lat, ale ostatnio jest popierana przez elektorat centrowy i lewicowy. PO opowiada się za elementami społecznej gospodarki rynkowej. W latach 2007-2015 PO była największą siłą polityczną w parlamencie i tworzyła koalicję rządową. Od 2015 do dzisiaj jest największą siłą opozycyjną w polskim parlamencie. W latach 2004-2019 PO miała największą reprezentację w Parlamencie Europejskim i należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej. W latach 2009-2012 członek PO Jerzy Buzek był przewodniczącym PE, a w latach 2010-2015 Bronisław Komorowski był prezydentem RP. Donald Tusk, który był przewodniczącym PO w latach 2003-2014, a od 2021 ponownie pełni tę funkcję, był przewodniczącym Rady Europejskiej w latach 2014-2019 i jest przewodniczącym międzynarodówki EPL od 2019 do 2022.

Opowiada się za decentralizacją państwa poprzez wzmocnienie samorządów. Partia postuluje także odpartyjnienie Senatu, odbudowanie służby cywilnej, jednomandatowe okręgi wyborcze i zmiany przepisów dotyczących immunitetu parlamentarnego. W 2007 partia deklarowała również rozdzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W 2010 ogłoszono propozycje zmian w Konstytucji, takie jak zmniejszenie liczby posłów i senatorów, osłabienie prezydenckiego weta i wprowadzenie przepisów odnoszących się do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Program gospodarczy partii wpisuje się w definicję pojęcia społecznej gospodarki rynkowej, ordoliberalizmu, socjalliberalizmu i liberalizmu gospodarczego. Do 2007 partia opowiadała się za niskimi podatkami, jednak po 2007 zmodyfikowała swoje podejście. W lipcu 2019 na forum programowym Koalicji Obywatelskiej (której trzon stanowi PO) ogłoszono m.in. postulaty obligatoryjnych referendów po zebraniu miliona podpisów i wprowadzenia głosowania przez internet.