Lewica Razem

Informacje ogólne:

Nazwa:
Lewica Razem
Skrót:
Razem
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
socjaldemokracja, socjalizm demokratyczny, feminizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze:
państwo opiekuńcze, socjaldemokracja
Telefon:
+48663483923
E-mail:
kontakt@partiarazem.pl
Kontakt / Adres:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 27
Posłowie:
6
Numer EPP:
353
Data Zgłoszenia:
2015-05-21
Data orzeczenia / założenia:
2015-07-21
Osoby zgłaszające:
Katarzyna Ewa Paprota, Adrian Tadeusz Zandberg, Marcelina Monika Zawisza,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Partia Razem powstała w 2015 jako odpowiedź na apel środowisk lewicowych o wspólny start lewicy społecznej w wyborach parlamentarnych. Składała się głównie z działaczy Młodych Socjalistów i byłych działaczy Zielonych. Partia wystartowała w wyborach parlamentarnych w 2015 i uzyskała 3,62% głosów, ale nie uzyskała mandatów. W 2016 Partia Razem związała się z ruchem DiEM25 i wspierała protesty w związku z nieopublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2016 Partia Razem przeprowadziła kampanię "Zero tolerancji" z zamiarem zwrócenia uwagi na kwestie antysemityzmu i równości.

Partia Razem deklaruje się jako socjaldemokratyczna i odwołuje się do socjalizmu demokratycznego. Jej aktualna deklaracja programowa została przyjęta w październiku 2021. W założeniach programowych znajdują się między innymi: prawo pracy, ochrona zdrowia, edukacja i opieka społeczna, ochrona środowiska, sprawiedliwość społeczna i równość. W kwestii prawa pracy, partia proponuje m.in. walkę o stabilne miejsca pracy, zapewnienie godnej płacy, ustanowienie pensji minimalnej na poziomie 2/3 przeciętnego wynagrodzenia, wprowadzenie 35-godzinnego czasu pracy i wprowadzenie praw dla związków zawodowych. W dziedzinie ochrony zdrowia, partia chce zatrzymać komercjalizację i finansować ją z budżetu państwa, zapewnić pełną refundację zabiegów in vitro i wprowadzić dostępność do opieki dentystycznej. W edukacji i opiece społecznej, partia proponuje m.in. wprowadzenie bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach, wsparcie dla opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz walkę z ubóstwem.