Suwerenna Polska

Informacje ogólne:

Nazwa:
Suwerenna Polska (była Solidarna Polska)
Skrót:
SP
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm, solidaryzm
Poglądy gospodarcze:
solidaryzm
E-mail:
biuro.krajowe@suwerennapolska.pl
Kontakt / Adres:
01-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6 lok.304
Posłowie:
19
Senatorowie:
1
Eurodeputowani:
2
Radni wojewódzcy:
17
Numer EPP:
456
Data Zgłoszenia:
2012-03-27
Data orzeczenia / założenia:
2012-06-01
Osoby zgłaszające:
Beata Kempa, Tadeusz Cymański, Arkadiusz Mularczyk,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Historia

Suwerenna Polska ( zarejestrowana w2012 roku jako Solidarna Polska) założona przez byłych członków Prawa i Sprawiedliwości. Założycielem i prezesem partii jest Zbigniew Ziobro. Posiadała reprezentację w Sejmie VII i IX kadencji oraz w Senacie VIII i X kadencji. W 2015 ugrupowanie współtworzyło rząd wraz z PiS i w 2019 zyskało reprezentację w Parlamentem Europejskim. W 2018 pełna nazwa partii została zmieniona z "Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro" na "Solidarna Polska", a 26 kwietnia 2023 rzecznik prasowy partii Jacek Ozdoba poinformował o planach zmiany nazwy ugrupowania z „Solidarna Polska” na „Suwerenna Polska”

W styczniu 2013 r. poseł Andrzej Dąbrowski opuścił klub Solidarnej Polski i przeszedł do klubu PSL. W marcu Marzena Wróbel została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego i została zastąpiona przez Tomasza Górskiego i Andrzeja Romanka. W styczniu Janusz Nawrot uczestniczył w przedterminowych wyborach na burmistrza Kazimierzy Wielkiej, zajmując 3. miejsce z 13,92% głosów. W czerwcu Paweł Kowszyński zajął 5. miejsce w przedterminowych wyborach na prezydenta Elbląga, uzyskując 5,58% głosów. W wrześniu Kazimierz Ziobro zajął 3. miejsce w wyborach uzupełniających do Senatu, uzyskując 11,09% głosów. W grudniu senator Kazimierz Jaworski opuścił Solidarną Polskę i związał się z nową partią Polska Razem Jarosława Gowina. W grudniu odbył się Kongres Antykorupcyjny Solidarnej Polski, gdzie zaprezentowano postulaty programowe i wybrano władze partii. W marcu 2014 r. Solidarna Polska zawiera porozumienie z reaktywowanym Polskim Blokiem Ludowym. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kilku parlamentarzystów opuściło klub Solidarnej Polski. W wyborach do PE partia zarejestrowała listy we wszystkich okręgach i uzyskała 3,98% głosów, zajmując 6. miejsce, ale nie uzyskując mandatu. W dniu przed wyborami, posłowie Ludwik Dorn i Tomasz Górski odeszli z klubu, co pozbawiło partię klubu parlamentarnego. Marzena Wróbel również opuściła partię. W Sejmie powołano 12-osobowe koło ugrupowania z Arkadiuszem Mularczykiem jako szefem i Beata Kempa i Andrzejem Romanem jako wiceszefami.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku kilku kandydatów Solidarnej Polski wystawiła listy PiS (w większości okręgów wyborczych), w tym Beata Kempa, Patryk Jaki i Tadeusz Cymański. Dwóch z nich, Beata Kempa i Patryk Jaki, uzyskało mandaty. W wyborach parlamentarnych działacze Solidarnej Polski ponownie startowali z list PiS i wielu z nich zdobyło mandaty, w tym Zbigniew Ziobro. Po wyborach Zbigniew Ziobro pozostał ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a członkiem Rady Ministrów został także Michał Woś. W 2020 roku partia zorganizowała konwencję, na której zapowiedziano kontynuację reform w wymiarze sprawiedliwości, wprowadzenie instytucji sędziego pokoju, dwuinstancyjność sądów i jednolite stanowisko sędziowskie oraz digitalizację akt sądowych.

Partia opowiada się za kompleksowym programem prorodzinnym, a także m.in. za systemem prezydenckim, mieszaną ordynacją wyborczą (częściowo z jednomandatowymi okręgami wyborczymi), likwidacją immunitetów, likwidacją Senatu i zmniejszeniem liczby posłów o połowę, powołaniem Sądu Odpowiedzialności Państwowej, powszechnymi wyborami Prokuratora Generalnego, marszałków województw oraz starostów powiatów, a także decentralizacją władzy czy wzmocnieniem instytucji referendum.

14 kwietnia 2022 roku senator Jacek Włosowicz został wykluczony z partii Solidarna Polska, razem z radnym sejmiku świętokrzyskiego Grzegorzem Banasiem. 12 maja do partii dołączyła posłanka Anna Siarkowska, członkini klubu PiS, która była bezpartyjna od czasu wyrejestrowania w 2019 roku Partii Republikańskiej, którą założyła i z której została wybrana do Sejmu.

W 2023 roku, 26 kwietnia, rzecznik prasowy partii, Jacek Ozdoba, poinformował o planach zmiany nazwy ugrupowania z "Solidarna Polska" na "Suwerenna Polska". Zmiana ta została zatwierdzona 3 maja tego samego roku na kongresie partii. Z powodów techniczno-formalnych zapowiedziano rejestrację partii pod nową nazwą i nowym numerem ewidencyjnym. Rejestracja partii odbyła się 19 maja. Jednym z założycieli Solidarnej Polski, poseł Tadeusz Cymański, nie został członkiem nowej partii, a zdecydował się powrócić do PiS.

Program

W kwestiach obyczajowych prezentuje poglądy konserwatywne. Opowiada się m.in. przeciwko rejestracji związków partnerskich oraz za delegalizacją aborcji w przypadku uszkodzenia płodu. Zaangażowała się w protesty i działania na rzecz przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.