Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Nazwa:
Polska Partia Socjalistyczna
Skrót:
PPS
Adres:
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 161 lok. 2
Reprezentacja partii:
Marcin Sławomir Klos – Przewodniczący CKW PPS, Mirosław Kazimierz Nizielski – Wiceprzewodniczący CKW PPS, Rafał Roman Zieleniewski - Sekretarz CKW PPS, Piotr Łukasz Bruchajzer – Skarbnik CKW PPS, Sylwia Marianna Ptak – Członek CKW PPS, Grzegorz Jerzy Nowicki – Członek CKW PPS, Małgorzata Ewa Antoszewska – Członek CKW PPS,
Data Zgłoszenia:
1990-09-04
Osoby zgłaszające:
Edward Bolesław Osóbka Morawski Edmund Szopka Ryszard Józef Dzieniszewski
Data wydania orzeczenia:
1998-05-07
Uwagi:
wpisać: zmiana statutu w brzmieniu uchwalonym przez XLI Kongres PPS w dniu 15 grudnia 2012 r. w Warszawie.
Link do statutu:
Statut Polska Partia Socjalistyczna
Członkowie:
Politycy Polska Partia Socjalistyczna