Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PO)

Nazwa:
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Skrót:
PO
Adres:
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 a
Reprezentacja partii:
Donald Franciszek Tusk – Przewodniczący Partii, Jan Stanisław Grabiec - pełniący obowiązki Skarbnika Partii
Data Zgłoszenia:
2001-11-08
Osoby zgłaszające:
Maciej Płażyński Donald Tusk Bronisław Komorowski.
Data wydania orzeczenia:
2003-05-20
Uwagi:
Zmiana statutu na podstawie Uchwały nr 3/2021 Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej RP z dnia 18 września 2021r.
Link do statutu:
Statut Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Członkowie:
Politycy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej