Nowa Nadzieja

Informacje ogólne:

Nazwa:
Konfederacja Nowa Nadzieja
Skrót:
NN
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
konserwatywny liberalizm, minarchizm, eurosceptycyzm, paleolibertarianizm
Poglądy gospodarcze:
wolny handel, wolny rynek
E-mail:
kontakt@wolnosc.pl
Kontakt / Adres:
00-539 Warszawa, ul. Piękna 3/8
Posłowie:
3
Radni wojewódzcy:
1
Numer EPP:
399
Data Zgłoszenia:
2015-01-26
Data orzeczenia / założenia:
2019-05-08
Osoby zgłaszające:
Janusz Ryszard Korwin- Mikke, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Przemysław Janusz Wipler,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

2015–2019

22 stycznia 2015 roku ogłoszono powstanie partii "KORWiN", po tym jak Janusz Korwin-Mikke stracił funkcję prezesa KNP 5 stycznia 2015 roku. W wyborach prezydenckich w maju 2015 roku był on kandydatem tej nowej formacji, zdobywając 3,26% głosów i zajmując 4. miejsce spośród 11 kandydatów. Partię "KORWiN" zarejestrowali jako partię polityczną eurodeputowani Janusz Korwin-Mikke i Robert Iwaszkiewicz oraz poseł Przemysław Wipler. W połowie września 2015 roku dwóch niezrzeszonych posłów – Tomasz Górski i Jarosław Jagiełło – dołączyło do partii, choć ugrupowanie nie utworzyło własnego koła poselskiego.

W wyborach parlamentarnych w październiku 2015 roku "KORWiN" zarejestrował kandydatów we wszystkich okręgach do Sejmu oraz w 11 z 100 okręgów senackich. Partia zdobyła 722 999 głosów, czyli 4,76% poparcia, co dało jej 7. miejsce i prawo do subwencji z budżetu państwa. W marcu 2016 roku kandydat "KORWiN" w wyborach uzupełniających do Senatu, Szczepan Barszczewski, zajął 4. miejsce spośród 6 kandydatów, uzyskując 3,07% głosów.

8 października 2016 roku, na kongresie założycielskim, partia zmieniła swoją nazwę na "Wolność". W kwietniu 2017 roku Przemysław Wipler ogłosił zakończenie swojej działalności politycznej i opuścił partię. Następnie, w listopadzie 2017 roku, do "Wolności" przeszedł poseł Jacek Wilk z KNP. Partia startowała także w wyborach samorządowych w 2018 roku, jednak nie odniosła większych sukcesów. W październiku 2018 roku do partii dołączył poseł Jakub Kulesza. 22 listopada tego samego roku, obaj posłowie stworzyli koło poselskie "Wolność i Skuteczni", które później przekształcono w koło "Konfederacja".

2019–2022

6 grudnia 2018 roku Janusz Korwin-Mikke i Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, ogłosili porozumienie między swoimi partiami dotyczące wspólnego komitetu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. W styczniu 2019 roku dołączyły do tego sojuszu również organizacja „Pobudka” Grzegorza Brauna (później przekształcona w partię Konfederacja Korony Polskiej) oraz stowarzyszenie (następnie także partia) Skuteczni, założone przez Piotra Liroya-Marca. W lutym sojusz przyjął nazwę Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Z biegiem czasu dołączyły do niego także inne ugrupowania, m.in. Federacja dla Rzeczypospolitej Marka Jakubiaka oraz Partia Kierowców, której utworzenie zainicjowali działacze związani z KORWiN.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy zarejestrowała listy wyborcze we wszystkich okręgach, zdobywając 4,55% głosów, co jednak nie wystarczyło do osiągnięcia progu wyborczego. Następnie, w jesiennych wyborach parlamentarnych, Konfederacja WiN, powstała na bazie tego sojuszu, obsadziła niemal połowę pierwszych miejsc na listach. Spośród 11 posłów Konfederacji WiN, wybranych do Sejmu, 5 reprezentantów należało do KORWiN: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz.

W wyborach prezydenckich w 2020 roku, w prawyborach Konfederacji WiN, czterech kandydatów z KORWiN wzięło udział: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i Jacek Wilk. Ostatecznie Grzegorz Braun z KKP i Krzysztof Bosak z RN zostali wybrani jako kandydaci, z których Bosak reprezentował całą Konfederację WiN. W wyborach prezydenckich Krzysztof Bosak zajął 4. miejsce z wynikiem 6,78% głosów. W drugiej turze KORWiN wraz z resztą Konfederacji nie udzielił poparcia żadnemu z kandydatów. W grudniu 2021 roku partia dokonała zmian w swoim statucie, zastępując słowo "Koalicja" słowem "Konfederacja" w pełnej nazwie.

Od 2022

8 marca 2022 roku posłowie Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz opuścili partię KORWiN, protestując przeciwko wypowiedziom prezesa Janusza Korwin-Mikkego po inwazji Rosji na Ukrainę. Zapowiedzieli również utworzenie nowego ugrupowania w ramach Konfederacji WiN. 17 marca 2022 roku utworzyli partię polityczną o nazwie Wolnościowcy, która powstała poprzez przerejestrowanie istniejącej jedynie formalnie partii Konfederacja – Koalicja Propolska, zarejestrowanej wcześniej w 2019 roku na wypadek problemów prawnych z rejestracją Konfederacji WiN przed wyborami parlamentarnymi. Artur Dziambor został prezesem tej nowej partii. W czerwcu 2022 roku do partii KORWiN dołączył Andrzej Szlęzak, radny sejmiku podkarpackiego, który wcześniej należał do klubu Koalicji Obywatelskiej. Objął on stanowisko szefa struktur partii na Podkarpaciu.

15 października 2022 roku, podczas kongresu partii, Janusz Korwin-Mikke ustąpił z funkcji prezesa KORWiN i jego miejsce zajął Sławomir Mentzen. Korwin-Mikke został wybrany na nowo utworzone stanowisko prezesa-założyciela partii. Na tym kongresie wprowadzono również zmiany w strukturze partii i wybrano nowych członków władz. Miesiąc później, 29 listopada 2022 roku, partia zmieniła swoją nazwę na Nowa Nadzieja. 14 lutego 2023 roku Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, został współprzewodniczącym Konfederacji WiN. W lipcu 2023 roku Przemysław Wipler powrócił do partii.

Program Partii

Podstawowe cele ugrupowania zostały określone w statucie partii. Główne cele partii KORWiN obejmują:

  • Odbudowę podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa.
  • Budowę Państwa Prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych na zasadzie pomocniczości.
  • Realizację odwiecznych dążeń człowieka do Wolności.
  • Poszanowanie własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy.
  • Zabieganie o realizację polskiego interesu narodowego na arenie międzynarodowej i optymalnych warunków rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Umocnienie roli rodziny oraz tworzenie sprzyjających warunków dla jej rozwoju.
Sytuacja prawna

23 czerwca 2015 roku partia KORWiN została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Mimo że ta decyzja była nieprawomocna, ugrupowanie utworzyło komitet wyborczy pod nazwą partii w wyborach w 2015 roku. Dzięki uzyskaniu ponad 3% głosów w wyborach do Sejmu, partia otrzymała subwencję. W 2016 roku Sąd Najwyższy odmówił prawomocnej rejestracji partii, a 22 listopada 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał tę decyzję.

18 grudnia tego samego roku prezes partii, Janusz Korwin-Mikke, ogłosił, że ze względu na nieudaną próbę rejestracji nazwy "Wolność" (ze względu na istniejącą już rejestrację Ruchu Wolności/Partii Wolności), partia będzie ponownie używać nazwy "KORWiN". W styczniu 2019 roku postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie rejestracji partii stało się prawomocne. Zgodnie z interpretacją Państwowej Komisji Wyborczej, partia formalnie przestała istnieć, a Ministerstwo Finansów wstrzymało wypłatę dalszych transz subwencji budżetowych.

W 2022 roku przywrócono jednak status partii nieprawomocnie zarejestrowanej, a w lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie, a następnie w kolejnym miesiącu prawomocnie, zatwierdził zmianę nazwy partii z KORWiN na Nowa Nadzieja.