Inicjatywa Polska - iPL

Informacje ogólne:

Nazwa:
Inicjatywa Polska
Skrót:
iPL
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
socjaldemokracja, socjalliberalizm, feminizm,
Poglądy gospodarcze:
społeczna gospodarka rynkowa
E-mail:
inicjatywapolska@ipl.org.pl
Kontakt / Adres:
00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39, dz. ew. 51/2 (postanowienie nieprawomocne)
Posłowie:
3
Numer EPP:
401
Data Zgłoszenia:
2019-03-15
Data orzeczenia / założenia:
2019-06-04
Osoby zgłaszające:
Barbara Anna Nowacka, Tomasz Marcin Sybilski, Katarzyna Małgorzata Osowiecka,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Historia

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zostało założone w 2016 roku przez Barbarę Nowacką, ówczesną współprzewodniczącą partii Twój Ruch. Wśród założycieli znaleźli się liderzy Biało-Czerwonych, członkowie TR, SLD oraz osoby bezpartyjne. Stowarzyszenie angażowało się w projekty dotyczące postulatów feministycznych oraz bezpłatnej komunikacji dla dzieci ze szkół podstawowych. W 2018 roku dołączyło do Koalicji Obywatelskiej. W 2019 roku zarejestrowano partię Inicjatywa Polska, która wystartowała w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Mandaty poselskie zdobyli Barbara Nowacka, Dariusz Joński oraz Grzegorz Napieralski i Katarzyna Piekarska, popierani przez Inicjatywę Polską. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Unią Pracy, Socjaldemokracją Polską oraz Wolnością i Równością. W wyborach prezydenckich w 2020 roku poparło Małgorzatę Kidawę-Błońską, a po jej rezygnacji poparło Rafała Trzaskowskiego. W 2021 roku powołano młodzieżówkę partii, Inicjatywę dla Młodych.

Program

Opowiada się za decentralizacją władzy i większymi kompetencjami dla samorządów. Jest również zwolennikiem podniesienia statusu opieki medycznej oraz silnej integracji w ramach Unii Europejskiej. Ugrupowanie dąży do zapewnienia równych szans dla wszystkich uczniów, kładzie nacisk na rozwój kultury i edukacji, oraz popiera politykę społeczną mającą na celu zapobieganie wykluczeniom i nierównościom społecznym. Inicjatywa Polska propaguje ideę równouprawnienia, opowiada się za świeckością państwa oraz zapewnieniem obywatelom dostępu do informacji, pomocy prawnej i sprawiedliwości. Partia sprzeciwia się regulacjom wprowadzającym niedziele wolne od handlu.