Europejska Partia Ludowa (European People’s Party) - EPL (EPP)

Informacje ogólne:

Nazwa:
Europejska Partia Ludowa (European People’s Party)
Skrót:
EPP (EPL)
Ideologia polityczna:
liberalny konserwatyzm, chrześcijańska demokracja, proeuropeizm,
Telefon:
+32 2 285 41 40
E-mail:
connect@epp.eu
Kontakt / Adres:
Rue du Commerce/Handelsstraat 10, B-1000 Bruksela, Belgia
Eurodeputowani:
176
Data orzeczenia / założenia:
1976-07-08
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Działalność

Europejska Partia Ludowa (EPP) jest jedną z głównych partii działających na poziomie instytucji Unii Europejskiej. Na zaproszenie przewodniczącego EPP, czołowi przywódcy UE, w tym przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, spotykają się przed szczytem Rady Europejskiej, aby uzgodnić wspólne stanowiska. EPP organizuje regularnie spotkania ministrów z różnych dziedzin, jak również spotkania ad hoc jej afiliowanych członków Komisji Europejskiej. Zgodnie ze zmianą regulacji UE, EPP jest odpowiedzialna za organizację ogólnoeuropejskiej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego co pięć lat oraz przedstawienie kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Z Polski do EPP należą Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Główne cele EPL

W 2009 roku Europejska Partia Ludowa podczas kongresu w Warszawie przyjęła Manifest Wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Manifest zawierał kilka głównych punktów, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, kontynuowanie reform i inwestowanie w edukację, zatrudnienie i kształcenie ustawiczne. W dokumencie postulowano także zapobieganie protekcjonizmowi, koordynację polityki fiskalnej i monetarnej, zwiększenie nadzoru nad rynkami finansowymi oraz zajęcie przez Europę pozycji światowego lidera w dziedzinie "zielonych technologii". Innymi ważnymi postulatami były zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 20% całości źródeł energii do roku 2020 oraz wprowadzenie rozwiązań prorodzinnych, które umożliwią rodzicom pracę w elastycznym wymiarze godzin oraz usprawnienie rozwiązań z zakresu opieki nad dziećmi i polityki mieszkaniowej. W Manifestcie postulowano również przyjęcie przez Europę długoterminowej strategii przyciągania utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników z innych obszarów świata.

Na arenie międzynarodowej

Poprzez członkostwo w EPP wchodzą także 4 szefowie państw i rządów z krajów spoza UE: Sali Berisha (Albania, DP), Nikoła Gruewski (Macedonia Północna, VMRO-DPMNE) i Micheil Saakaszwili (Gruzja, UNM). EPP ma także grupy parlamentarne w Radzie Europy i OBWE, a jej działalność międzynarodowa skupia się szczególnie na Ameryce Północnej. EPP jest członkiem Międzynarodówki Centrowych Demokratów, Międzynarodowej Unii Demokratycznej i European Movement International.

Z Polskich europosłów IX kadencji do EPL należą:
 • Magdalena Adamowicz
 • Bartosz Arłukowicz
 • Jerzy Buzek
 • Jarosław Duda
 • Tomasz Frankowski
 • Andrzej Halicki
 • Krzysztof Hetman
 • Danuta Maria Hübner
 • Adam Jarubas
 • Jarosław Kalinowski
 • Ewa Kopacz
 • Janusz Lewandowski
 • Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
 • Janina Ochojska
 • Jan Olbrycht
 • Radosław Sikorski