Dobry Ruch - DR

Informacje ogólne:

Nazwa:
Dobry Ruch
Skrót:
DR
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
Neoliberalizm, Liberalizm klasyczny
Poglądy gospodarcze:
Gospodarka rynkowa
E-mail:
kontakt@dobryruch.org
Kontakt / Adres:
ul. Przeworska 3a/51 04-382 Warszawa
Posłowie:
1
Numer EPP:
432
Data Zgłoszenia:
2021-08-27
Data orzeczenia / założenia:
2023-01-13
Osoby zgłaszające:
Karol Miłosz Parkita, Łukasz Horodecki, Krzysztof Szczucki,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Partia o charakterze obywatelskim, skupiająca głównie młodych ludzi, której celem jest walka o zachowanie wygasającej wolności osobistej i gospodarczej w Polsce. W ramach tej inicjatywy, dążono do jak najpełniejszej realizacji koncepcji wolności w sferze życia publicznego.

Inicjatywa opowiada się za gospodarką rynkową oraz szerokim zakresem wolności osobistej i społecznej. Jej celem jest stworzenie warunków dla trwałego dobrobytu poprzez własną pracę i przedsiębiorczość, w przekonaniu, że Polacy mają zdolność ponoszenia odpowiedzialności za swój los, przy jednoczesnym redukowaniu wysokich podatków i skomplikowanych regulacji. Wolność, w pojęciu DOBREGO RUCHU, nierozerwalnie wiąże się z indywidualną odpowiedzialnością. Inicjatywa dąży do praktycznej realizacji tych założeń.

W rejestrze partii politycznych, Dobry Ruch ma status postanowienie nieprawomocne