AGROUNIA

Informacje ogólne:

Nazwa:
Ruch Społeczny Agrounia TAK
Skrót:
Agrounia
Lider / Przewodniczący:
Ideologia polityczna:
agraryzm, aktywizm polityczny, konserwatyzm, socjaldemokracja
Poglądy gospodarcze:
patriotyzm konsumencki, protekcjonizm
Telefon:
601 907 557
E-mail:
kontakt@agrounia.pl
Kontakt / Adres:
98-200 Sieradz, ul. Leśna 5a
Numer EPP:
445
Data Zgłoszenia:
2023-01-30
Data orzeczenia / założenia:
2023-03-15
Osoby zgłaszające:
Michał Kołodziejczak, Tomasz Gabryelczyk, Mateusz Piepiórka ,
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Powstanie

W 2018 roku Michał Kołodziejczak, ówczesny radny gminy Błaszki wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości, założył nietypową inicjatywę pod nazwą "Uni Unia Warzywno-Ziemniaczana". Ta nietypowa nazwa nie tylko przyciągnęła uwagę, ale także wyrażała cel inicjatywy - protest przeciwko polityce rządu w kwestii afrykańskiego pomoru świń. Z czasem ta niekonwencjonalna inicjatywa stała się organizacją i przyjęła nazwę "Agrounia", która została zarejestrowana jako fundacja w grudniu 2018 roku.

Ruch Agrounii nabrał rozpędu, a w marcu 2019 roku miała miejsce donośna manifestacja na placu Zawiszy w Warszawie. W jej trakcie spalono słomę i opony, a także rozrzucono setki kilogramów jabłek, obornika i świńskich łbów. Postulatem manifestujących była zmiana polityki dotycząca produktów spożywczych w Polsce, głosząc, że 50 procent produktów w sklepach powinno być pochodzenia polskiego. Skutkiem tego zdarzenia były zarzuty dotyczące niszczenia mienia wobec szefa Agrounii.

W czerwcu 2019 roku Michał Kołodziejczak ogłosił powstanie partii politycznej pod nazwą "Prawda". Jednakże, nazwa partii uległa zmianie. Dotychczasowa partia "PolExit", kierowana przez Stanisława Żółtka, przemianowana została na "Zgodę". Kołodziejczak początkowo związał się z tą formacją, jednak wkrótce wycofał się z projektu. W maju 2021 roku ogłoszono kolejny powrót Agrounii jako partii politycznej, tym razem pod nazwą "Agrounia". Partia została zarejestrowana w marcu 2022 roku.

Agrounia szybko stała się zauważalnym podmiotem w polskim życiu politycznym. W 2021 roku organizacja przeprowadziła blokady dróg, dążąc do zmiany polityki rządu w obszarze rolnictwa. W grudniu tego samego roku odbył się kongres Agrounii, na którym przedstawion

Program

Agrounia dąży do wpływu na rząd poprzez protesty, by osiągnąć postulaty służące wsparciu rolników. Jej cele to obrona rynku krajowego i gospodarstw rodzinnych, zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego i zdrowej żywności. Michał Kołodziejczak promuje samorząd rolniczy, oponując przeciwko kosztownym izbom rolniczym i dążąc do struktur rolniczych z wpływem na władze.

Rolnicy Agrounii domagają się większej liczby polskich produktów w sklepach i dokładnego oznaczania pochodzenia żywności. Partia postuluje priorytet dla polskiej żywności, przeciwdziałanie dyskryminacji polskich rolników w UE, zakaz zamykania dochodowych dziedzin rolnictwa, sprzeciw wobec monopolów, wsparcie związków zawodowych i przymusową emeryturę dla polityków. Wspiera także legalizację niewielkiej ilości marihuany.