Jan Krzysztof Ardanowski

Informacje ogólne:

Partia:
Data urodzenia:
1961-02-11
Miejsce urodzenia:
Czernikowo
Wiek:
62
Wykształcenie:
wyższe
Ukończona szkoła:
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Rolniczy, Rolnictwo - magister inżynier (1985)
Zawód:
inżynier rolnictwa
Udostępnij:

Życiorys:

Życiorys

Polski polityk, który aktywnie zaangażował się w opozycję w czasach PRL-u, będąc aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Indeks” i przewodniczył strajkom studenckim w latach 80. Po ukończeniu studiów na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy zajął się prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego.

Jego kariera polityczna związana jest z różnymi ugrupowaniami, takimi jak PSL-Porozumienie Ludowe czy Akcja Wyborcza Solidarność. W 2001 roku dołączył do Prawa i Sprawiedliwości i pełnił różne funkcje w partii, a także w administracji rządowej. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa.

W 2011 roku został wybrany na posła z ramienia PiS, a następnie ponownie uzyskał reelekcję w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jego prace w Sejmie koncentrowały się na kwestiach rolnictwa i rozwoju wsi, ale spotkał się z krytyką ekologicznych organizacji za swoje decyzje dotyczące zwalczania chorób zwierząt i stosowania szkodliwych pestycydów.

Jest również autorem badań historycznych dotyczących losu Żydówek podczas II wojny światowej, co zaowocowało wydaniem książki o ich tragicznych doświadczeniach w obozach w okolicach Torunia. W życiu prywatnym jest żonaty z Marleną i mają pięcioro dzieci. Jan Krzysztof Ardanowski wywołał wiele kontrowersji swoimi działaniami jako minister rolnictwa, ale kontynuuje swoją karierę polityczną.

Krytyka

Pełniąc funkcję ministra rolnictwa, stał się obiektem szerokiej krytyki ze strony organizacji ekologicznych, w tym WWF i Greenpeace, za wprowadzenie ustawy zwanej w mediach „lex Ardanowski”. Ustawa ta dotyczyła zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i wywołała kontrowersje z powodu przepisów o sanitarnym odstrzale dzików oraz penalizacji celowego utrudniania polowań przez osoby trzecie. Przedstawiciele organizacji zarzucali, że minister koncentrował się na odstrzale dzików jako głównej metodzie walki z afrykańskim pomorem świń (ASF), zamiast skupić się na zalecanej przez organizacje pozarządowe i naukowców bioasekuracji.

Innym kontrowersyjnym posunięciem ministra było zezwolenie na używanie w Polsce szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających pestycydów z grupy neonikotynoidów, pomimo ogólnoeuropejskiego zakazu ich stosowania. To wywołało dalsze protesty i krytykę ze strony ekologów, którzy uważali, że taka decyzja może negatywnie wpłynąć na populację pszczół i innych istotnych dla ekosystemów owadów.

Dodatkowo, minister Ardanowski był także krytykowany za publiczne negatywne wypowiedzi pod adresem organizacji proekologicznych oraz działaczy na rzecz praw zwierząt. Te kontrowersje wzbudziły liczne dyskusje na temat jego działalności jako ministra rolnictwa i podejścia do kwestii ochrony środowiska i zwierząt.