Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

Nazwa:
Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót:
PSL
Adres:
00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A
Reprezentacja partii:
Władysław Marcin Kosiniak – Kamysz – Prezes PSL, Andrzej Marian Grzyb – Wiceprezes NKW PSL, Krzysztof Andrzej Hetman – Wiceprezes NKW PSL, Adam Sebastian Jarubas – Wiceprezes NKW PSL, Dariusz Klimczak – Wiceprezes NKW PSL, Urszula Stefania Pasławska – Wiceprezes NKW PSL, Adam Krzysztof Struzik – Wiceprezes NKW PSL, Stefan Krajewski – Sekretarz NKW PSL, Piotr Zgorzelski – Sekretarz NKW PSL, Henryk Kiepura – Skarbnik NKW PSL, Gustaw Marek Brzezin – Członek NKW PSL, Adam Dziedzic - Członek NKW PSL, Paweł Gancarz - Członek NKW PSL, Adam Piotr Gawrylik - Członek NKW PSL, Jarosław Kalinowski - Członek NKW PSL, Krzysztof Jan Klęczar - Członek NKW PSL, Marcin Krzysztof Oszańca - Członek NKW PSL, Krzysztof Michał Paszyk - Członek NKW PSL, Jarosław Michał Rzepa - Członek NKW PSL, Zbigniew Sosnowski - Członek NKW PSL, Stanisław Tomczyszyn - Członek NKW PSL.
Data Zgłoszenia:
1990-08-17
Osoby zgłaszające:
Stefan Żebrowski, Jan Komornicki, Stanisław Jekiełek.
Data wydania orzeczenia:
1999-04-07
Uwagi:
zmiana statutu w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 3/2021 XIII Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 4 grudnia 2021 r. w Warszawie
Link do statutu:
Statut Polskie Stronnictwo Ludowe
Członkowie:
Politycy Polskie Stronnictwo Ludowe