Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie)

Nazwa:
Porozumienie Jarosława Gowina
Skrót:
Porozumienie
Adres:
00-544 Warszawa, ul. Wilcza 23 m. 29
Reprezentacja partii:
Jarosław Gowin –Prezes, Jacek Hecht – Skarbnik,
Data Zgłoszenia:
2013-12-09
Osoby zgłaszające:
Jarosław Gowin, Piotr Dardziński, Grzegorz Kądzielawski;
Data wydania orzeczenia:
2014-02-14
Uwagi:
Zmiana statutu partii na podstawie Uchwały Zarządu Krajowego z 21 maja 2022r.
Link do statutu:
Statut Porozumienie Jarosława Gowina
Członkowie:
Politycy Porozumienie Jarosława Gowina