Polska 2050 Sz. Hołowni (PL2050)

Nazwa:
Polska 2050 Sz. Hołowni
Skrót:
PL2050
Adres:
64-000 Kościan, ul. Wiśniowa 2/1
Reprezentacja partii:
Włodzimierz Zydorczak,
Data Zgłoszenia:
2017-05-23
Osoby zgłaszające:
Włodzimierz Zydorczak Włodzimierz Przydróżny Marek Mielcarek
Data wydania orzeczenia:
2017-08-07
Uwagi:
Zmian statutu partii dokonana uchwałą nr 1/29.08.2020, podjętą na Nadzwyczajnym Kongresie partii w dniu 29 sierpnia 2020r.
Link do statutu:
Statut Polska 2050 Sz. Hołowni
Członkowie:
Politycy Polska 2050 Sz. Hołowni