Prawo i Sprawiedliwość (PiS)

Nazwa:
Prawo i Sprawiedliwość
Skrót:
PiS
Adres:
02-018 Warszawa, Nowogrodzka 84/86
Reprezentacja partii:
Jarosław Aleksander Kaczyński, Prezes PiS, Mariusz Błaszczak, Joachim Stanisław Brudziński, Marek Józef Gróbarczyk, Mariusz Kamiński, Stanisław Karczewski, Karol Karski, Leonard Seweryn Krasulski, Marek Kuchciński, Antoni Macierewicz, Krzysztof Stefan Michałkiewicz, Stanisław Ożóg, Tomasz Piotr Poręba, Marek Suski, Wojciech Piotr Szarama, Beata Szydło, Krzysztof Józef Tchórzewski, Ryszard Terlecki, Elżbieta Witek, Jarosław Zieliński, Henryk Kowalczyk, Anita Czerwińska, Piotr Tadeusz Gliński, Maria Koc, Mateusz Jakub Morawiecki, Teresa Schubert, Krzysztof Sobolewski, Małgorzata Gosiewska, Marek Pęk Marek Ast, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Michał Dworczyk, Radosław Fogiel, Marzena Machałek, Ewa Malik, Anna Paluch, Jacek Robert Sasin, Bartłomiej Wróblewski, Uprawnionymi do reprezentowania partii na zewnątrz są: Prezes PiS jednoosobowo oraz Komitet Polityczny PiS (w formie uchwał), do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz finansowych upoważniony jest Komitet Polityczny, reprezentowany przez wyznaczonych przez niego członków. Ważność oświadczeń składanych przez wyznaczonych członków Komitetu Politycznego, wymaga łącznego działania co najmniej dwóch z nich. Członkowie Komitetu Politycznego uprawnieni do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych: Joachim Stanisław Brudziński, Henryk Kowalczyk, Jarosław Kaczyński, Teresa Schubert.
Data Zgłoszenia:
2001-05-31
Osoby zgłaszające:
Adam Lipiński, Marek Suski, Przemysław Gosiewski.
Data wydania orzeczenia:
2001-06-08
Uwagi:
Zmiana statutu partii w brzmieniu określonym w uchwale nr 13/VI/2021 VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2021r.
Link do statutu:
Statut Prawo i Sprawiedliwość
Członkowie:
Politycy Prawo i Sprawiedliwość