Nowa Lewica (NL)

Nazwa:
Nowa Lewica
Skrót:
NL
Adres:
00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok.4
Reprezentacja partii:
Włodzimierz Czarzasty – Współprzewodniczący, Robert Biedroń – Współprzewodniczący, Marcin Robert Kulasek – Sekretarz Generalny, Krzysztof Gawkowski – Wiceprzewodniczący,
Data Zgłoszenia:
1999-04-22
Osoby zgłaszające:
Stanisław Janas , Katarzyna Maria Piekarska , Michał Tober
Data wydania orzeczenia:
2001-07-03
Uwagi:
Zmiana statutu na podstawie Uchwały Krajowej Konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 14 grudnia 2019r. w sprawie zmiany statutu partii.
Link do statutu:
Statut Nowa Lewica
Członkowie:
Politycy Nowa Lewica