Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja)

Nazwa:
Konfederacja Wolność i Niepodległość
Skrót:
Konfederacja
Adres:
00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26a
Reprezentacja partii:
Michał Wawer – Skarbnik, Marcin Sypniewski – Sekretarz,
Data Zgłoszenia:
2019-03-05
Osoby zgłaszające:
Michał Wawer, Marcin Sypniewski, Marek Kułakowski,
Data wydania orzeczenia:
2019-07-25
Link do statutu:
Statut Konfederacja Wolność i Niepodległość
Członkowie:
Politycy Konfederacja Wolność i Niepodległość