K'15

Nazwa:
K'15
Adres:
49-300 Łosiów, ul. J. Słowackiego 17
Reprezentacja partii:
Paweł Kukiz – Prezes Zarządu Krajowego, Wanda Jankowska – Wiceprezes Zarządu Krajowego, Jarosław Sachajko – Wiceprezes Zarządu Krajowego, Piotr Kubiczek – Członek Zarządu Krajowego, Wojciech Krzemieniewski – Członek Zarządu Krajowego, Wojciech Kocuj – Członek Zarządu Krajowego, Robert Herdzik – Członek Zarządu Krajowego,
Data Zgłoszenia:
2020-05-27
Osoby zgłaszające:
Piotr Kubiczek, Paweł Kukiz, Robert Herdzik,
Data wydania orzeczenia:
2020-07-31
Uwagi:
Zmiana statutu partii, poprzez przyjęcie jego nowego brzmienia, na podstawie Uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków partii K’15 z dnia 16 czerwca 2021r.
Link do statutu:
Statut K'15
Członkowie:
Politycy K'15