Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska

Informacje ogólne:

Nazwa:
Bezpartyjni Samorządowcy - Łączy nas Polska
Skrót:
BS-ŁnP
Ideologia polityczna:
demokracja bezpośrednia, regionalizm, konserwatywny liberalizm, proeuropeizm
Poglądy gospodarcze:
liberalizm gospodarczy, wolny rynek
Kontakt / Adres:
02-496 Warszawa, ul. Królowej Bony 41c
Numer EPP:
453
Data Zgłoszenia:
2021-07-16
Data orzeczenia / założenia:
2022-02-17
Osoby zgłaszające:
Oskar Kida, Jakub Jarmuła, Bogdan Rutkowski;
Link do statutu / programu:
Udostępnij:

Opis:

Początki formacji jako ruch regionalny

Przed wyborami do samorządu w 2014 roku, pewna grupa aktywistów z Obywatelskiego Dolnego Śląska, nie zgadzająca się z sojuszem zawartym przez ich prezesa i prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, z Platformą Obywatelską, utworzyła komitet o nazwie Bezpartyjni Samorządowcy (BS). W sejmiku dolnośląskim zdobyli oni cztery mandaty, które przypadły Pawłowi Kukizowi, Robertowi Raczyńskiemu, Aldonie Wiktorskiej-Święckiej i Patrykowi Wildowi. Robert Raczyński został ponownie wybrany na prezydenta Lubina i jego miejsce w sejmiku objął Tymoteusz Myrda. W wyborach na prezydentów miast kandydaci z listy BS nie przeszli do drugiej tury, z wyjątkiem Roberta Raczyńskiego i Piotra Romana z Bolesławca, który startował z własnego komitetu.

W 2015 roku, Paweł Kukiz kandydował w wyborach prezydenckich i zajął trzecie miejsce. Później założył ruch Kukiz'15 z zamiarem startu w wyborach parlamentarnych. BS zakończyło współpracę z Kukizem i stworzyło własny komitet pod nazwą JOW Bezpartyjni. Senator Jarosław Obremski, związany z BS, utworzył własny komitet i zdobył reelekcję z poparciem PiS i Polski Razem.

W 2016 roku, w sejmiku lubuskim powstał klub Bezpartyjni Samorządowcy, założony przez radnych z różnych środowisk. Natomiast w sejmiku dolnośląskim radni związani z Dutkiewiczem oraz inni opuścili klub Platformy Obywatelskiej i utworzyli klub Bezpartyjnych Samorządowców, który przejął władzę w województwie w koalicji z PSL. Po pewnym czasie klub BS przeżył roszady i powstały nowe ugrupowania.

W efekcie wyboru Pawła Kukiza do Sejmu, jego miejsce w sejmiku dolnośląskim zajął Ewa Zdrojewska. Klub Bezpartyjni Samorządowcy przeszedł później transformację i zmienił nazwę na Dolnośląski Ruch Samorządowy, a w sejmiku dolnośląskim doszło do reorganizacji władz i koalicji.

Powstanie ruchu ogólnopolskiego

14 marca 2017 zainicjowano Ruch Samorządowy „Bezpartyjni”, który był w dużej mierze rozwinięciem ruchu JOW Bezpartyjni z roku 2015. Założyło go około 60 urzędników lokalnych z różnych regionów Polski, w tym z Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Grupa ta zebrała się pod jednym sztandarem, i w jej składzie znaleźli się między innymi znani prezydenci miast takich jak Szczecin i Zielona Góra. Celem ruchu było wystawienie kandydatów w wyborach samorządowych w 2018 roku.

W tych wyborach komitet „Bezpartyjni Samorządowcy” (BS) zyskał status ogólnopolskiego, rejestrując listy w każdym województwie. W sumie, startowali w 62 spośród 85 okręgów wyborczych do różnych rad. Niektórzy kandydaci związani z ruchem startowali pod lokalnymi nazwami komitetów. W Dolnym Śląsku, BS współtworzyli klub radnych z innym lokalnym ruchem, stając się największą frakcją.

W 2018 roku BS zdobyli niemal 5,3% głosów w całym kraju, przełamując próg wyborczy w 5 województwach i zdobywając 15 mandatów. W kilku regionach współtworzyli lokalne władze, a w innych znaleźli się w opozycji. Ponadto, kandydaci związani z ruchem zdobyli również różne stanowiska na poziomie lokalnym, między innymi burmistrzów i wójtów.

2 marca 2019 część osób związanych z ruchem wraz z ekonomistą Robertem Gwiazdowskim utworzyła nową inicjatywę polityczną - Polska Fair Play. Ta jednak zakończyła działalność po wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku.

W kolejnych wyborach parlamentarnych, „Bezpartyjni Samorządowcy” postanowili startować samodzielnie po braku porozumienia z innymi partiami. Zarejestrowali listy w 19 z 41 okręgów wyborczych i wystawili 15 kandydatów do Senatu. Nie zdobyli jednak żadnego mandatu, zarówno w Sejmie, gdzie uzyskali poniżej 1% głosów, jak i w Senacie, gdzie zdobyli 1,82% poparcia.

Ogólnopolska sojusz "Bezpartyjni i Samorządowcy"

W grudniu 2020 roku utworzono Ogólnopolską Federację "Bezpartyjni i Samorządowcy", będącą koalicją różnych stowarzyszeń. W skład komitetu założycielskiego weszły organizacje jak Lokalni pod kierownictwem Marcina Marandy, MWS prowadzone przez Konrada Rytela, Centrum Społecznej Demokracji z Markiem Wochem na czele oraz Bezpartyjni Samorządowcy, którym kierował Roman Kozłowski. Federację zaczął prowadzić Robert Raczyński, wspierany przez wiceprzewodniczącego Marcina Marandę, sekretarza Marka Wocha i skarbnika Konrada Rytela.

W marcu 2021 roku w klubie Bezpartyjni Samorządowcy w sejmiku dolnośląskim zaszła rozłamowa sytuacja. Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, wraz z Tymoteuszem Myrdą i Markiem Obrębalskim utworzyli nowy klub pod nazwą Bezpartyjni i Samorządowcy, który działał w ramach OF „BiS”. Czterej pozostali radni nie opuścili pierwotnego klubu, choć w lutym 2022 Michał Bobowiec dołączył do nowo utworzonego klubu BiS.

W kwietniu 2022, Lubuskie Forum Samorządowe pod przewodnictwem Tomasza Możejki stało się częścią OF "BiS". We wrześniu dołączyło także stowarzyszenie Teraz Lubuskie, kierowane przez Jarosława Nieradkę, które reprezentowało trzech radnych bezpartyjnych z lubuskiego sejmiku. Federację zasiliło też stowarzyszenie Samorządne Pomorze, kierowane przez Dariusza Męczykowskiego, radnego z Pomorza.

W maju 2023 roku, stowarzyszenie Bezpartyjni i Niezależni z województwa świętokrzyskiego pod przewodnictwem Kamila Suchańskiego przyłączyło się do Federacji. Miesiąc później, byli radni z PiS utworzyli w świętokrzyskim sejmiku nowy klub BS, odwołując dotychczasowego przewodniczącego sejmiku z PiS.

5 lipca 2023 roku ogłoszono, że ruch skupiony wokół OF „BiS” weźmie udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych jako część komitetu partii Bezpartyjni Samorządowcy – Łączy nas Polska, którego liderem został Tymoteusz Myrda. Ta partia została zarejestrowana pierwotnie 17 lutego 2022 jako CyberPolska i była administrowana przez Oskara Kidę. Zmieniła nazwę 14 września tego samego roku, z sekretarzem krajowym w osobie Sławomira Trzewika, który w 2023 roku został zastąpiony przez Marka Czacharę. W 2023 roku kontrolę nad partią przejęli działacze OF "BiS".